BIO certifikati, potrdila in članstva v društvih

Za naše stranke se vsak dan trudimo po svojih najboljših močeh. Zato nenehno optimiziramo naše številne storitve, kar vključuje tudi certifikate in članstva v različnih organizacijah.

Tukaj boste našli naše aktualne certifikate in dokumente: *

BIOGASTOV BIO certifikat

BIO AUSTRIA Marketing

Hogast certifikat

Hotel Gastro Pool certifikat

HandOver certifikat

* Navedeni dokumenti so v nemškem jeziku.

Tukaj boste našli informacije o naših članstvih v društvih:

BNN - Avstrijsko zvezno združenje naravne hrane

BIOGAST je od 1. februarja 2017 član zveznega združenja naravne hrane (BNN), ki zastopa interese sektorja ekološke hrane na politični in gospodarski ravni. Združenje sodeluje pri oblikovanju mednarodnih in nacionalnih zakonodajnih projektov, na primer pri nadaljnjem razvoju okoljske uredbe EU. Poleg tega vodi aktivne medijske aktivnosti in odnose z javnostjo.

Podobno kot to združenje, je BIOGAST zavezan tradicionalnim vrednotam proizvodnje zdrave hrane:

  • Preglednost
  • Sposobnost reševanja konfliktov in odprtost
  • Odgovornost do ljudi, živali, rastlin in okolja
  • Enake možnosti za vse ljudi in upravičenost do virov
  • Spoštljiv in kooperativen pristop od kmetijstva do potrošnikov
  • Inovativno in ekološko trajnostno kmetijstvo
  • Celovita kakovost podjetja, izdelka in trgovine
  • Regionalno gospodarstvo in sezonski izdelki